Home Auteurs Posts van Eefje van Harskamp

Eefje van Harskamp

55 POSTS 0 REACTIES

Fokken we het paard niet kapot?

0

Hebben paarden afwijkingen doordat ze verkeerd gefokt worden? Paardenanatoom Sharon May-Davis, even over uit Australië, vreest van wel. Dat neemt de sector, waarin miljarden omgaan, haar niet in dank af, aldus De Volkskrant.

Paardenanatoom May-Davis

Het lijkt wel de anatomische les van Rembrandt. Maar dan niet met een mens maar met een paard. En niet met de chirurgijn Nicolaes Tulp in het middelpunt van aandacht, maar de internationaal vermaarde paardenanatoom Sharon May-Davis. In landen als Nederland, Japan, Engeland en haar thuisland Australië heeft ze een grote schare geïnteresseerden.

Eisen

May-Davis onderzoekt paarden en speurt naar een verklaring voor coördinatieproblemen en slijtage bij het edele dier. Ze stelt ongemakkelijke vragen aan de paardensector. Krijgen paarden lichamelijke problemen door de eisen die we stellen aan dressuur- en renpaarden? Fokken we onze paarden wel op de goede manier?

Volbloed

Het is geen fijne boodschap die de 58-jarige anatoom brengt. Paarden worden allang niet meer gefokt om hun trekkracht in landbouw of leger. De afgelopen vijftig jaar is er veel ‘volbloed’ in de oorspronkelijke landbouwpaardenstapel gebracht om ze beter geschikt te maken als sportpaard in disciplines als dressuur en springen.

Doodsbedreigingen

‘Ik ben niet populair’, zegt May-Davis. Haar missie begon toen haar paard Tarcoola stierf. ‘Een toppaard. Had ik net een grote dressuurprijs mee gewonnen, bleek hij een tumor van 30 kilo in de maag te hebben. Ik deed Tarcoola de belofte om andere paarden te helpen door meer inzicht te vergaren.’ Zo ontdekte ze in 1999 dat alle gedomesticeerde paarden een stukje nekband missen dat wilde paarden wel hebben. Was dat een verklaring voor ongemakken bij paarden? Hard bewijs had ze niet, maar alleen al de vraag opwerpen lokte heftige reacties uit. ‘Ik ben in 2005 met de dood bedreigd als ik dit zou publiceren. Het zou op een ongeluk lijken.’ Ze zweeg daarop bijna tien jaar en speurde door.

Snijtafel

Voor de snijtafel bij een Nederlandse paardenslager kennen alle zestien aanwezigen dit verhaal. Een dierenarts bestudeert het linkerachterbeen. Een bottendeskundige peutert aan de ruggegraat. Een gebitsspecialist observeert de kiezen in het hoofd, terwijl een bitfitter toekijkt. Er zijn ook revalidatietrainers, gedragstherapeuten en fysiotherapeuten van de partij.

Lees het hele artikel op De Volkskrant, klik hier.

Bron: De Volkskrant
Foto: Digishots

Verslag menforum van 20 november 2017

0
Rondje Instructie Mennen 2016 © DigiShots

In de vergadering stond de evaluatie van het seizoen en de hervormingen in de sport centraal. Hierbij is uitgebreid stilgestaan bij de feedback vanuit het veld die tijdens de Najaarsvergaderingen van de districten is gegeven.

De feedback betrof onder andere de volgende punten:

 • De SWM klasse L is wellicht iets te eenvoudig geworden;
 • De differentiatie tussen de verschillende klassen is te groot, waardoor de tussenliggende stappen als groot ervaren worden (zowel van L naar M als van M naar Z);
 • Geef de deelnemers klasse Z eenmalig de mogelijkheid om terug te gaan naar het M;
 • Maak het voor organisaties mogelijk om bij kleine rubrieken ook de klasse L met de klasse M in handicap te laten verrijden;
 • De wens om nieuwe KNHS-dressuurproeven te krijgen die weer iets meer uitdaging bieden dan de huidige KNHS-dressuurproeven.

Over een aantal punten is een besluit genomen:

Plan van aanpak voor opbouw klassen in de maak

Het menforum is ook van mening dat de differentiatie tussen en de opbouw van de verschillende klassen aandacht nodig heeft. Het forum gaat daarom een voorstel uitwerken met een betere klassenopbouw en de mogelijkheid om de klasse L en M in handicap te laten verrijden. In het voorstel wordt ook het aantal te rijden marathonhindernissen in de verschillende klassen opgenomen en de vaardigheidsproef per klasse. Als het plan is vastgesteld, wordt het gepubliceerd. Dat zal uiterlijk in januari 2018 gebeuren, samen met de reglementswijzigingen.

Terugplaatsen van Z naar M: aanvragen voor 1 februari 2018

Het menforum heeft ingestemd met de wens om Z-deelnemers de mogelijkheid te bieden terug te gaan naar de klasse M. Menners die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen dit o.v.v. van wagennummer en spansoort mailen naar mennen@knhs.nl. Ook huidige klasse M-deelnemers kunnen eenmalig hun stand op 0 laten zetten als ze de promotie naar de klasse Z willen uitstellen. De aanvraag voor terugplaatsing of het op 0 zetten van een M-stand moet vóór 1 februari 2018 door de KNHS ontvangen zijn.

Promotieplicht M naar Z

Wel komt er een promotieplicht vanuit de klasse M naar het Z. De promotieregeling van de klasse M naar de klasse Z wordt dat dit bij 15 winstpunten mag en dat bij 30 winstpunten moet. Deelnemers met een enkelspan pony met een stokmaat kleiner dan 120cm en deelnemers met een twee- of langspan met pony’s met een stokmaat kleiner dan 108cm kunnen niet promoveren naar de klasse Z en mogen in de klasse M blijven rijden.

Dressuurproeven

Er zijn voor komend seizoen nieuwe SWM-dressuurproeven in ontwikkeling. Die worden in januari 2018 samen met de tekeningen van de figuren gepubliceerd, zodat iedereen de gelegenheid heeft om te oefenen.

Vacature voorzitter menforum

Hermann van den Bosch stopt na drie jaar als voorzitter van het KNHS Menforum. “Na een periode van in totaal ongeveer zes jaar lid geweest te zijn van eerst het KNHS Menplatform en later voorzitter van het KNHS Menforum wordt steeds lastiger om deze functie te combineren met mijn dagelijkse werk. Half werk leveren is niet mijn stijl en daarom is het tijd om te stoppen.” De KNHS is Hermann zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn jarenlange inzet en gaat op zoek naar een nieuwe forumvoorzitter voor de discipline mennen. In de vacature voor voorzitter menforum staat het profiel van de persoon die we zoeken. Wie aan het profiel voldoet en enthousiast is om aan de slag te gaan voor de mensport, kan tot 1 januari 2018 zijn of haar motivatie e-mailen directiesecretariaat@knhs.nl.

Over het menforum

Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. Daar wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb jij goede en nieuwe ideeën? Neem dan contact op met het forumlid in jouw mendistrict. Maak kennis met de leden van menforum.

Bron: KNHS
Foto: Digishots

KNHS zoekt nieuwe voorzitter menforum

0

Na drie jaar stopt Hermann van den Bosch als voorzitter van het KNHS Menforum. ‘Na een periode van in totaal ongeveer zes jaar lid geweest te zijn van eerst het KNHS Menplatform en later voorzitter van het KNHS Menforum wordt steeds lastiger om deze functie te combineren met mijn dagelijkse werk.’

Herman van den Bosch

Hermann kijkt positief terug op zijn termijn in het forum. ‘Het KNHS Menforum heeft de afgelopen jaren mooie resultaten bereikt. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is dat we een aantal hervormingen hebben doorgevoerd in de sport die enerzijds bijdragen aan een laagdrempelige instroom in de sport en anderzijds op het hogere niveau de onderlinge competitie verbetert. Er ligt nu een mooie basis om onze sport verder door te ontwikkelen.’ De KNHS is Hermann zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn jarenlange inzet en gelukkig blijft Hermann actief in de sport als official, zowel nationaal als internationaal en als KNHS-opleider.

Wie wordt de nieuwe voorzitter van het menforum?

In de vacature voor voorzitter menforum staat het profiel van de persoon die we zoeken. Wie aan het profiel voldoet en enthousiast is om aan de slag te gaan voor de mensport, kan tot 1 januari 2018 zijn of haar motivatie e-mailen directiesecretariaat@knhs.nl. Meer informatie over de sollicitatieprocedure staat in de vacaturetekst.

Over het menforum

Bij de KNHS heeft elke discipline heeft een eigen forum. Daar wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Ieder mendistrict vaardigt twee mensen met de juiste kennis, expertise en passie af naar het menforum . Deze personen zijn regionaal actief en slaan bruggen tussen paardensporters, het mendistrict en de KNHS in Ermelo. Het menforum wordt vanuit de KNHS werkorganisatie ondersteund door disciplinespecialist Arjen Coppoolse.

Bron en foto: KNHS

Dierenkliniek Wolvega: Gebitsproblemen

0

Vroeger hoefden paarden niet naar de tandarts. Zij hadden zelden of nooit gebitsproblemen. Paarden die slecht wilden eten en/of vermagerden werden vroegtijdig opgeruimd. Tegenwoordig weten we wel beter en roepen we regelmatig de hulp in van de tandarts.

Tandvleesontsteking

Bij de ontwikkeling van de kiezen en het uitbotten gaat het niet altijd goed. Hierdoor sluiten de kiezen soms niet goed tegen elkaar aan en kan er aan met name de tandvleeszijde ruimte ontstaan waar ruwvoer in gepropt wordt (diastasen). Dit gaat rotten en levert tandvleesontsteking op (periodontitis), wat zeer pijnlijk kan zijn. Het paard gaat meer en meer op één kant kauwen en de snijtanden slijten scheef af. Ook kunnen kiezen scheef of uit de rij staan, waardoor ze niet normaal slijten en er haken en scherpe randen ontstaan. De tanden van een paard zijn totaal anders dan die van een mens. Mensen hebben net als vleeseters brachydonte tanden met een lage kroon en een glazuurkap. Het kauwoppervlak is veelal puntig, geschikt om de prooi vast te houden en te verscheuren. Paarden hebben net als herkauwers hypsodonte tanden met een hoge kroon en enamellen die instulpen. Daartussen ligt het dentine en cement, zodat je een ruw kauwoppervlak hebt met harde lamellen en iets minder harde dentine opvulling: een soort molensteen, uitermate geschikt voor het malen van ruwvoer.

Gebroken kies

Kieswortelontsteking

Mensen kunnen gaatjes krijgen door aantasting van de glazuurkap (suikerresten, het ontstaan van tandplaque en verkeerde bacteriegroei.). Paarden krijgen niet zo snel gaatjes. Toch kunnen de kiezen aangetast worden, bijvoorbeeld wanneer de instulpingen van de lamellen (infundibulae) heel diep zijn en er voedsel in blijft zitten rotten. Of wanneer door een steentje een stuk afbreekt en een pulpaholte bloot komt te liggen. Kieswortelontsteking komt nogal eens voor, alhoewel het meestal niet duidelijk is hoe de bacteriën ter hoogte van de wortel komen. Dit wordt in een iets gevorderd stadium meestal wel duidelijk in de vorm van een pijnlijke dikte van de kaak. Soms zijn ze hier behoorlijk ziek van met hoge koorts. Een kieswortelontsteking van de derde, vierde of vijfde kies in de bovenkaak kan ook nog eens een kaakboezemontsteking geven met pus in de kaakholte en uit de neus drainerend. Deze kiezen zijn veelal niet te redden. In een vroeg stadium red je het soms met antibiotica, maar meestal moet de kies eruit. Wanneer op een röntgenfoto duidelijke afwijkingen te zien zijn of er is een duidelijke zwelling ter hoogte van de slechte kies is de diagnose rond. Vaak geeft het klinisch en radiografisch onderzoek onvoldoende zekerheid over welke kieswortel aangetast is, of het slechts één kies betreft etcetera. Dan kan een CT-scan van het hoofd uitsluitsel geven. Dit kan tegenwoordig bij het staande gesedeerde paard.

Routine onderhoud

Tegenwoordig worden kiezen ook meer en meer bij het staande gesedeerde paard getrokken. De belangrijkste redenen om kiezen te verwijderen zijn kieswortelontsteking en ‘losse’ (uitgegroeide of scheef groeiende) kiezen bij oudere paarden. Dit vereist wel enige ervaring. Vroeger werden deze onder algehele narcose ‘gestempeld’. Hierbij heb je echter veel bijkomende schade, doordat je door de schedel en door de bodem van de tandkas heen timmert. Dit kan nog steeds nodig zijn bij jonge paarden met lange kiezen die achterin zitten, maar meestal lukt het ze via de mond te verwijderen. Routinematig onderhoud helpt een normale stand behouden en bevordert gelijkmatig afslijten. Het kaakgewricht, de kiezencassettes en de snijtanden moeten alle drie normaal op elkaar afgestemd zijn. Dit kan worden verstoord door een abnormale stand van de snijtanden (over/ onderbeet) of haken op de eerste/laatste kiezen of abnormale golfvorming in de kiezencassette. Ook de hellingshoek in de snijtanden en de zijdelingse hoek van de kiezen (normaal 10-15 graden) moeten binnen normaalwaarden vallen. Is de mond op alle punten in balans, dan kan het paard goed kauwen en zijn de krachten die op de verschillende onderdelen worden uitgeoefend binnen proporties. Dit voorkomt dat tanden of kiezen verkeerd of overbelast worden, overmatig slijten en dat hun opponenten teveel doorgroeien.

Goed kauwen

Daar komt nog een belangrijk aspect bij. Goed kunnen kauwen is natuurlijk van het grootste belang voor een goede spijsvertering en daarmee de algehele gezondheid. Maar het gaat nog verder wanneer een paard een hoofdstel met bit in de mond moet en allerlei veeleisende inspanningen moet verrichten waarbij de sturing in de mond en de hoofd/halshouding van het grootste belang zijn. Pijn in de mond is funest voor het goed kunnen functioneren van je sportpaard. Hiervan kan al snel sprake zijn door scherpe enamelranden die in de wang of in de tong prikken. Of dominante kiezen of zelfs haken die het voor/achterwaarts bewegen van de kiezencassettes onmogelijk maken wanneer het paard nageeflijk moet zijn. Wolfskiezen moeten sowieso op correcte wijze verwijderd worden en vaak is een (kleine) bitseat een hulp voor een comfortabel zittend bit. Kortom, natuurlijk moeten alle paarden minimaal één keer per jaar naar een goede gecertificeerde gebitsverzorger of indien nodig naar een gespecialiseerde KNO dierenarts. Net als de hoefsmid, ontworming, de zadelpasser etcetera, behoort dit tot standaard preventieve gezondheidszorg in de 21e eeuw.

Tekst en foto’s: Marco de Bruijn en Cathérine Delesalle

Top menners en jong talent tijdens menavond Jumping Mechelen

0
© FEI/Cara Grimshaw Photography - Edouard Simonet - Wereldbekerwedstrijd Stuttgart 2017

Het FEI maakte de deelnemers bekend die aan de verschillende Wereldbekermanches mennen van het seizoen 2017 – 2018 zullen deelnemen. Afgelopen weekend gingen de menners van start in Stuttgart.

Deelnemers

Tijdens Jumping Mechelen zullen heel wat bekende maar ook nieuwe namen en opvallend veel jonge menners in piste komen en dat kan het alleen maar spannender maken. De winnaar van vorig jaar Ijsbrand Chardon is er niet maar zijn zoon Bram wel en die is vast besloten in zijn voetsporen te treden. Koos de Ronde won al verscheidene malen in Mechelen maar het wordt ook uitkijken naar Jérôme Voutaz die vorig jaar derde werd en natuurlijk naar onze Belgische menners Edouard Simonet en Glenn Geerts.

Gekwalificeerden

Benjamin Ailaud (FRA)
Jérôme Voutaz (SUI)
Bram Chardon (NED)
Georg von Stein (GER)
Koos de Ronde (NED)

Wild Cards

Chester Weber (USA)
Edouard Simonet (BEL)
Glenn Geerts (BEL)

De Opening competition wordt op vrijdag 29 december om 16 uur gereden, de FEI Wereldbekermanche gepresenteerd door VLP sluit traditioneel en feestelijk Jumping Mechelen af op zaterdag 30 december om 21.30 uur. Voor de Belgen: vergeet niet je witte zakdoek mee te brengen!

Bron: VLP
Foto: FEI

96-jarige Prins Philip maakt een ritje met zijn vierspan *foto’s*

0
Hoefverzorging DSHS 2016 © DigiShots

Deze week waren de Engelse Koningin Elizabeth en Prins Philip maar liefst zeventig jaar getrouwd. Prins Philip vierde dat afgelopen maandag met een ritje met zijn vierspan over het terrein van Windsor Castle. De 91-jarige Koningin werd de dag ervoor gespot tijdens een ritje op haar Fell pony.

Geliefde hobby

Hoewel Prins Philip aan het begin van dit jaar met pensioen ging, heeft hij zijn hobby nog niet opgegeven. De vier Fell pony’s werden ingespannen en gehuld in een waxjas reed Philip zijn gasten rond over het terrein van Windsor Castle.

Bekijk hier de foto’s van Daily Mail.

Bron: The Daily Mail
Foto: Digishots

 

Richard Papens lid van FEI Driving Committee

0

Tijdens de FEI Bureau meeting in Montevideo, Uruguay, is een Belg verkozen als lid van de commissie. Voormalig voorzitter van de nationale mencommissie en Belgische level 4 Technisch Afgevaardigde Richard Papens werd aangesteld als lid van de FEI Driving Committee ter vervanging van de Duitser Klaus Christ.

De voltallige FEI-commissie bestaat uit:

 • Karoly Fugli (HUN), voorzitter sinds 2015
 • Joaquin Madina (ESP), lid sinds 2014
 • Bartlomiej Kwiatek (POL), lid sinds 2014
 • Anne-Marie Turbe (FRA), lid sinds 2015
 • Boyd Exell (USA), lid sinds 2016
 • Richard Papens (BEL), lid sinds 2017

Bron: VLP
Foto: FEI

De multi-inzetbare pony’s van Cas Hendriks

0

De Welsh pony’s van Cas Hendriks vlogen aan het begin van de maand nog door het parcours tijdens de finale van Indoor Nijkerk. Maar wist je dat de pony’s multi-inzetbaar zijn? Dat liet het span van de jonge menner uit Zeeland zien tijdens de intocht van Sinterklaas.

Allrounders

Cas Hendriks boekte afgelopen outdoorseizoen heel wat successen. Zo werd hij in juli in Beesd Nederlands kampioen samengesteld. En in augustus op het WK in Minden was hij de beste Nederlander met een vierde plaats. Maar zijn pony’s zijn allrounders en kunnen voor allerlei evenementen ingezet worden.

Sinterklaas

Afgelopen weekend kwam de Sint aan in Zeeland en Cas Hendriks en zijn pony’s reden hem rond. De pony’s zien er enorm braaf uit op de foto (boven) en laten zich niet van de wijs brengen door het enthousiaste publiek.

Bron en foto: Facebook van Menteam Hendriks

Stuttgart: de winnende ronde van Boyd Exell *video*

0
Boyd Exell wint wereldbekerwedstrijd Stuttgart

Boyd Exell was afgelopen weekend op dreef. Hij won op vrijdag én zaterdag de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart. Een mooi resultaat voor het begin van het seizoen.

Bekijk hier de winnende ronde van Exell:

Winning Round: Boyd Exell at Stuttgart German Masters 2017

No stopping the master! In the opening event of the FEI World Cup Driving season, reigning champion Boyd Exell cruised his way to his first win of the season. #FEIWorldCup

Geplaatst door Fédération Equestre Internationale op zaterdag 18 november 2017

Bron : FEI

Gerco van Tuijl sterk tijdens de Betuwe Linge Cup Zoelen

0
Betuwe Linge Cup Zoelen - Gerco van Tuijl - Winnaar vierspan pony - Foto: Eveline Roseboom Meel

Gerco van Tuijl wist afgelopen weekend als enige vierspan foutloos te blijven en sleepte hiermee de winst in de wacht. Andere winnaars van de Betuwe Linge Cup Zoelen waren Bas de Koning, Frans Marijnissen, Thijs Gerritsen en Marcel Marijnissen.

Enkelspan pony

Kees van de Beek was razendsnel, maar een vallende bal gooide roet in het eten. Van de Beek had een eindtijd van 136.00 seconden. Thijs Gerritsen en Nienke van Velthoven wisten foutloos te blijven. Voor Nienke van Velthoven een tijd van 127.80 seconden. Met minder dan een seconde ging Gerritsen toch aan de leiding.

Betuwe Linge Cup Zoelen Thijs Gerritsen – Winnaar enkelspan pony – Foto: Eveline Roseboom Meel

Tweespan pony

Niemand wist in de buurt te komen van de Brabander Frans Marijnissen. Hij bleef foutloos en kwam met 122.31 seconden over de finish. Suzanne Roman werd tweede met een bal en een eindtijd van 129.23 seconden. De derde plaats was voor Daniëlle van Tuijl.

Betuwe Linge Cup Zoelen – Frans Marijnissen – Winnaar tweespan pony – Foto: Eveline Roseboom Meel

Enkelspan paard

Een spannende strijd bij de enkelspan paard. Er waren wat combinaties die foutloos bleven zoals Suzanne Zwager, Piet de Ronde en Huib Pater. Maar deze rondes waren niet snel genoeg. Bas de Koning reed een bal, maar met zijn eindtijd van 124.67 seconden was het genoeg voor de winst.

Betuwe Linge Cup Zoelen – Bas de Koning – Winnaar enkelspan paard – Foto: Eveline Roseboom Meel

Tweespan paard

De strijd in deze rubriek ging tussen Henri de Haas en Marcel Marijnissen. De Haas was met 125.10 seconden sneller, maar er kwamen 10 strafseconden bij voor een bal en het afstappen van de groom. Marijnissen reed 126.02 seconden, maar had maar een bal, waardoor de winst naar Brabant ging. Een geslaagde dag voor de familie Marijnissen.

Betuwe Linge Cup Zoelen – Marcel Marijnissen – Winnaar Tweespan paard – Foto: Eveline Roseboom Meel

Vierspan pony

Gerco van Tuijl wist zaterdagavond met meer dan tien seconden verschil te winnen. Van Tuijl bleef foutloos en kwam met 296.85 seconden over de finish. Anton Molendijk reed twee ballen en had een eindtijd van 307.43 seconden. De derde plaats was voor Arie van Zanten met zijn schimmels.

Betuwe Linge Cup Zoelen – Gerco van Tuijl – Winnaar vierspan pony – Foto: Eveline Roseboom Meel

Bekijk hier alle uitslagen.

Bron: Menuitslagen
Foto’s: Eveline Roseboom Meel