210902_EK Budapest_Tweespan Hugo Enrico van IJsbrand met ondergaande zon_Foto Team Chardon
210902_EK Budapest_Tweespan Hugo Enrico van IJsbrand met ondergaande zon_Foto Team Chardon Tweespan Hugo en Enrico van IJsbrand Chardon in training tijdens zonsondergang (foto: Familie Chardon)

Technisch Afgevaardigde Internationaal

Algemeen

Afgelopen donderdag werd bij Grandorse in Kronenberg gestart met de bijscholing van de FEI-officials. Juryleden, parcoursbouwers, stewards en technisch afgevaardigden volgden daar de live bijscholing die om de drie jaar wordt gegeven. Dit is naast de jaarlijks af te leggen online toets. Official bij de FEI Nieuwe officials doen hier hun eerste opleiding en kunnen dan na een aantal stages doorgroeien tot official bij de FEI. Zo startte ook de opleiding voor Technisch Afgevaardigde Internationaal. De paardensport kent verschillende disciplines. Voor het Samengesteld Mennen wordt per wedstrijd een technisch afgevaardigde aangewezen. Gerechtigd Deze houdt strikt toezicht op alle administratieve voorzieningen voor de deelnemers vanaf het moment dat de TA benoemd is tot het einde van de wedstrijd. Een TA draagt een grote verantwoordelijkheid, want hij moet onder meer erop toezien dat de hindernissen fair zijn en geen gevaar opleveren voor de deelnemende pony’s en paarden en hun menners. Mocht bijvoorbeeld dit laatste het geval zijn dan is een TA gerechtigd om veranderingen te laten doorvoeren in de marathon of vaardigheid. Inspectie en beoordeling De TA inspecteert en beoordeelt de huisvesting van de pony’s en de paarden en of de terreinen die worden gebruikt voor oefening en de wedstrijd geschikt en veilig zijn. Als laatste ziet een TA erop toe dat de organisatie capabel is om de wedstrijd in goede banen te laten verlopen met inachtneming van de bij de wedstrijden behorende voorschriften. Tevens controleert hij of de officiële waarnemers, rekenkamer en hindernisrechters volledig bekend zijn met hun taak, waarbij inbegrepen het gebruik en het aflezen van de noodzakelijke apparatuur. Internationaal TD Voor internationale wedstrijden zijn natuurlijk ook TA’s nodig ofwel TD. Hiervoor is een speciale opleiding. Deze bestaat uit het volgen van een training. Recent werd deze gegeven door cursusleiders Jeroen Houterman, Andrew Counsell, Martin Röske en Philip Bateman in Kronenberg. Met medewerking van onder meer Erik Evers, Saskia Siebers en Marijke Hammink (foto’s uit archief). Ad van Roon doet mee De volgende fase in de opleiding is een stage op twee internationale wedstrijden waar de kandidaat dan als assistent optreed. Deelnemers aan deze opleiding worden hiervoor gevraagd door een functionaris van de KNHS. Een van de personen die meedeed in Kronenberg was Ad van Roon uit Maasdijk. Hij is al langere tijd technisch afgevaardigde SGW op nationaal niveau en wilde zijn horizon verbreden. Nagedacht Ad: “Ik heb er al een aantal keren over nagedacht of dit mij zou passen. Maar de tijd die er in gestoken moet worden, hield me steeds een beetje tegen. De laatste tijd realiseerde ik me steeds meer dat mijn arbeidsloopbaan zijn langste tijd wel heeft gehad. Om na het beëindigen hiervan nog als TD te beginnen is eigenlijk te laat. Ik besloot de opleiding te gaan volgen inclusief de benodigde stages en daarna word ik toegevoegd een de FEI-lijst van TD’s.” [caption id=”attachment_14711” align=”alignnone” width=”640”] SONY DSC[/caption] Kameraadschappelijk “Omdat de opzet van deze opleiding gelijkwaardig is aan die van de juryleden had ik al ervaring met deze vorm van opleiden. De menwereld is in Nederland al erg kameraadschappelijk, maar dat is ook zo in het buitenland. Het weerzien van de verschillende collega’s uit de mensport na twee jaar van coronabeperkingen, maakte het extra leuk om weer eens iets te gaan doen.” Toegelaten “Je moet een schriftelijke toets maken en indien hiervoor niet voldoende gescoord word, volgt eventueel een mondelinge toets. Deze toets werd door alle aanwezige TD’s gemaakt en later met elkaar besproken. Hierbij kwam vooral naar voren dat er taalkundig nogal wat mis was met de toets, waardoor ik me mondeling moest verdedigen. Dit lukte zonder problemen en werd ik toegelaten om de stages te gaan doen.” Enorme ervaring Een van de cursusleiders was Philip Bateman uit Groot Brittannië. “Ik heb hem een aantal jaren geleden leren kennen toen hij TA was op de WK voor para menners in Beesd. Ik was daar als TA voor de nationale wedstrijd. We hebben er toen al over gesproken dat deze functie wel iets voor mij zou zijn, maar ben toen eerst maar als jurylid aan het internationale spel begonnen. Tijdens een aantal wedstrijden waar ik als jury aanwezig was had Philip de taak van TA. Een man met zo enorm veel ervaring die hij graag deelt met anderen. Hierdoor kregen we ook levendige discussies tijdens de cursus over situaties die hij had meegemaakt en hoe zijn opgepakt. Dit geeft alvast een hoop bagage.” [caption id=”attachment_14712” align=”alignnone” width=”640”] Ad[/caption] Humorvol “Door de ervaringen van Philip en de vele situaties die hij besproken heeft op een kundige maar zeer humorvolle wijze blijft er veel hangen. De kennis die ik zelf heb van het reglement geeft al een goede basis om deze taak te vervullen. Internationaal zijn de taken niet veel anders dan hier in Nederland, maar doordat je met meerdere nationaliteiten te maken hebt, geeft het ook wel uitdagingen om een en ander in goede banen te leiden. Je leert het snelst van fouten en deze oplossen op een manier die de sport waardig is, waarbij je rekening houdt met winnaars en verliezers.” Even schuiven “Zoals het er nu voorstaat kan ik dit seizoen al mijn eerste stage voldoen. In Valkenswaard is Philip Bateman aanwezig als TA en ik mag hem daarbij assisteren. Het is even schuiven in mijn agenda waar al vijf internationale wedstrijden op staan als jurylid en daarnaast nog de wedstrijden in Nederland. In Heukelom ben ik TA en daar kan ik ook de opgedane kennis al weer inzetten. Daarnaast zijn er ook nog een aantal wedstrijden in Nederland, waar mijn dochter Maaike wil rijden, dan ben ik ook beschikbaar als jurylid. Aan het eind van het seizoen ben ik de voorzitter van de jury op het NK in Tilburg, voor de klassen L en M. Doordat de reglementen goed op elkaar aansluiten, kan ik alles wat ik heb opgestoken overal inzetten.” GJ voor MenSport Overname zonder bronvermelding niet toegestaan  

210902_EK Budapest_Tweespan Hugo Enrico van IJsbrand met ondergaande zon_Foto Team Chardon
210902_EK Budapest_Tweespan Hugo Enrico van IJsbrand met ondergaande zon_Foto Team Chardon
210902_EK Budapest_Tweespan Hugo Enrico van IJsbrand met ondergaande zon_Foto Team Chardon
210902_EK Budapest_Tweespan Hugo Enrico van IJsbrand met ondergaande zon_Foto Team Chardon