Afbeelding
Foto: Marjolijn Munnich

Hout knagen is ongezond

Algemeen Opvallend

Hout is geen onderdeel van het natuurlijke dieet van een paard. Toch zijn er paarden die regelmatig aan een paal of houten hek knagen. Dat brengt risico’s met zich mee. 

Indien paarden splinters van het hout naar binnen krijgen is de kans aanwezig dat de splinters de maagwand of darmen perforeert. Een ander scenario is koliek, eveneens bestaat de mogelijkheid dat de splinters tussen de tanden blijven zitten en daar voor irritatie en infectie zorgen. Het vaak knagen aan hout zorgt ervoor dat de tanden van een paard afslijten, waardoor het paard al eerder door zijn tanden heen. En dat leidt mogelijk weer tot het slecht vermalen van voedsel, en dus vermagering. Uiteindelijk kan het zelfs voormalig overlijden vanwege hout eten.

Hout knagen en kribbebijten

Het bijten van hout kan ruwweg verdeeld worden in twee verschillende vormen:

  • Kribbebijter; Een kribbebijter pakt een voorwerp vast met zijn tanden en zuigt vervolgens lucht aan. Deze paarden vernielen de stal hoogstens door de kracht die zij met hun tanden zetten op het voorwerp. Kribbebijters hebben meestal maagzweren, maar het gedrag kan ook voortkomen uit verveling. Het gedrag lijkt veel op luchtzuigen. Bij het gedrag komt ook endorfine vrij, dat het paard kortstondig een goed gevoel geeft.
  • Houtknagers; Deze paarden eten daadwerkelijk de hout op. Dit kan variëren van boomschors tot elk stukje hout dat zij in hun weide, paddock of stal kunnen vinden. Houten palen dienen regelmatig vervangen te worden aangezien zij steeds dunner raken.

Waarom hout bijten of kribbebijten?

Er zijn een aantal redenen waarom paarden dit gedrag vertonen. Verveling of frustratie, gewoonte en een disbalans in het lichaam. Paarden zijn gemaakt om hele dagen te grazen, hun interne verteringsorganen functioneren het best als zij dit natuurlijke patroon volgen. Paarden die het veelal moeten doen met een stal of paddock krijgen op gezette tijden eten en dit kan leiden tot verveling in de tussenliggende periodes. Uit verveling gaan de dieren dus knagen. Stress kan ook een oorzaak zijn voor het gedrag.

Natuurlijk voedingspatroon

Een paard dient bij voorkeur gedurende de hele dag te kunnen beschikken over kleine beetjes hooi zodat zij hun natuurlijk e voedingspatroon zoveel mogelijk kunnen benaderen. Indien paarden onvoldoende beschikken over hooi of gras kunnen zij overgaan tot het knagen van hout. Dit bevredigt de natuurlijk e behoefte om te kauwen. Paarden die dit gedrag eigen hebben gemaakt kunnen mogelijk nog op andere gedachten gebracht worden door het knaagobject in te spuiten met speciale vieze zeep, pasta’s of spray’s. 

In de wei kunnen de houten objecten ook ingewikkeld worden met plastic. Het knagen van hout kan een aanwijzing zijn dat het paard niet alle vitaminen en mineralen krijgt dat het nodig heeft. In dat geval dient een dierenarts ingeschakeld te worden. Door middel van een bloedtest kan een dierenarts direct zien of het dier alles krijgt wat het nodig heeft. Ook hier is het mogelijk dat het paard een maagzweer heeft. Dit is alleen te achterhalen door een maagonderzoek.

Voermanagement

Het hebben van een knager kan tot frustratie leiden, maar met wat extra toezicht en werk kan hun gedrag onder controle gehouden worden. In eerste instantie dient, bij het constateren van hout knagen of kribbebijten, de oorzaak direct weggenomen te worden. Alleen in dat geval zal het gedrag nog mogelijk verdwijnen. In alle andere gevallen dient het paard zo min mogelijk in contact te komen met de houten of knaagvoorwerpen. 

Bij verveling of stress dient het paard genoeg variatie in de dag te krijgen.  Stressfactoren dienen vermeden te worden. Uit eerder onderzoek blijkt dat kribbebijters die eerst hooi krijgen en daarna hun krachtvoer minder lang tijd besteden aan dit gedrag. 

Bron:  Equimed / Hoefslag Foto: Marjolijn Munnich