NVTG-jurylid Jan Maathuis feliciteert een winnaar.
NVTG-jurylid Jan Maathuis feliciteert een winnaar.

Opleiding NVTG-juryleden van start

Authentiek

Bij de juryledenbijeenkomst van het NVTG afgelopen oktober is ook gesproken over de toekomst van het juryledenkorps. Omdat de opleiding tijd in beslag neemt, werd besloten om een opleiding tot jurylid van de NVTG te starten.

Enkele mensen zijn actief benaderd om deel te nemen, andere namen zelf het initiatief om de opleiding te mogen volgen. Vier potentiële juryleden komen in aanmerking voor een eerste kennismakingsgesprek/intake op 18 januari a.s. Daarna zullen zij (waarschijnlijk) het opleidingstraject doorlopen. Na intensieve en uitgebreide theorie-bijeenkomsten en -studie waarin alle onderdelen van het authentiek gerij aan de orde komen, start het praktijkgedeelte. De aspirant juryleden lopen dan mee met het ervaren jurycorps om zo hun kennis te toetsen.

Als deze mensen het hele traject met succes doorlopen hebben, heeft het NVTG er aan het eind van het seizoen hopelijk vier juryleden bij. 

Bron: NVTG