Afbeelding
Foto: Diederick Meire

Nieuwe bestuursleden N.V.T.G.

Authentiek

Tijdens de bijzondere ledenvergadering van de N.V.T.G. op 30 augustus jl. in Ermelo zijn mevrouw Irma Voorn-van Sleeuwen en de heer Bert Lockefeer unaniem verkozen als nieuwe bestuursleden. Daarmee is het aantal bestuursleden verdubbeld. Tezamen met de waarnemend tijdelijk secretaris is dit een voorlopig werkbare situatie voor de vereniging.

Het bestuur bestaat nu uit:

Mevrouw Dieke Bout                 Penningmeester

Mevrouw Irma Voorn                Bestuurslid

De heer Henk Berniers          Bestuurslid

De heer Johan Haasnoot          Waarnemend Secretaris 

De heer Bert Lockefeer          Bestuurslid (foto)

Foto: Diederick Meire