Afbeelding

Blessurepreventie bij paarden

Verzorging Opvallend Veterinair

Hoe voorkom je blessures bij je paard? Blessurepreventie begint met het in kaart brengen van de mogelijke gezondheidsrisico’s en deze vervolgens zo klein mogelijk maken. Dit is niet voor elk risico even gemakkelijk en vaak komen ze gecombineerd voor. Er bestaan risico’s van binnenuit en risico’s van buitenaf.

Risico’s van binnenuit

Conformatie

De bouw van het paard is cruciaal voor de belastbaarheid op de lange termijn. Neem bijvoorbeeld een aangeboren scheve stand van de benen, holling of bolling van de wervelkolom en afwijkingen aan het gebit. Wordt dit vroeg geconstateerd, dan kan door aanpassingen aan het harnachement, oefeningen en regelmatige controles voorkomen worden dat in de toekomoest problemen ontstaan.

Lichaamsgewicht 

Zorg dat het paard een gezond gewicht heeft. Maar liefst 45% van de paarden blijkt te zwaar. Daardoor wordt, zeker tijdens trainingen, het lichaam zwaar belast. Daarnaast geeft overgewicht een verhoogd risico op bijvoorbeeld Insulineresistentie, Equine Metabool Syndroom en hoefbevangenheid. 

Scheefheid

Asymmetrie in stand, bespiering en/of beweeglijkheid van buitenaf. 

Compensatie

Rugproblemen en kreupelheid blijken sterk met elkaar samen te hangen en vaak is niet duidelijk wat oorzaak is en wat gevolg. Een paard compenseert; het probeert pijnlijke delen te ontzien en past het bewegingspatroon daarop aan, wat tot nieuwe problemen kan leiden. Zowel het oorspronkelijke probleem als de compensatie zullen behandeld moeten worden.

Risico’s van buitenaf

Verkeerde training

Scheefheid en verkeerde training leiden tot compensatiegedrag van het paard en daarmee is de kans op blessures groter.  

Harnachement

Slecht passend of slecht functionerend tuig en bit kunnen zowel directe schade (zoals schaafwonden), als indirecte schade veroorzaken door compensatie. Deze problemen zijn grotendeels te voorkomen door je goed te laten adviseren bij het aanschaffen van het tuig.

Bodem

De bodem van de rijbaan (stevigheid, ongelijkheid en gladheid) lijkt ook een rol te spelen bij het ontstaan van blessures. Wissel daarom regelmatig van ondergrond en zorg voor passend beslag.

Management van training

Het management van de training is erg belangrijk bij het voorkomen van blessures. Zorg voor een goede warming up en cooling down, rustdagen voor herstel en variatie in de training om overbelasting te voorkomen. Voorkom acute blessures door te letten op signalen van vermoeidheid bij het paard.

Tijdig opsporen

Het belangrijkste bij blessurepreventie is het tijdig opsporen van kleine afwijkingen die kunnen leiden tot iets groters. Er komen steeds meer technologieën waarmee objectieve bewegingsanalyses mogelijk zijn, zodat problemen snel kunnen worden vastgesteld en erger kan worden voorkomen. 

Topsportpaarden worden regelmatig gecontroleerd, maar dit zou bij alle paarden met (kleine) aangeboren afwijkingen moeten gebeuren om overbelasting en blessures in de toekomst te voorkomen. 

Bron: De Hoefslag