Afbeelding

Botbreuken herstellen sneller met compressieplaat

Welzijn Opvallend

Compressieplaten die vast op het bot zitten (LCP’s) blijken een cruciale rol te kunnen spelen bij het herstel van botbreuken. Als een paard een bot breekt wordt er nog steeds vaak gekozen worden om het dier in te laten slapen. Dokter Benjamin Ahern is van mening dat bepaalde breuken tegenwoordig goed kunnen genezen door geschroefde LCP’s te gebruiken.

Stap voorwaarts

Ahern: “De afgelopen 20 tot 30 jaar hebben we een grote stap voorwaarts gezet in het genezen van botfracturen. Paardeneigenaren kunnen tegenwoordig kiezen of zij chirurgie een optie vinden. Het dier krijgt hierdoor een grotere kans om een dergelijke breuk te overleven.”  Euthanasie is niet meer perse vanzelfsprekend, meent Ahern.

Breuk geneest

“LCP’s beïnvloeden hoe de breuk geneest. Bovendien zijn ze tot viermaal sterker dan een dynamische compressieplaat (DCP). Stabiliteit rond een breuk is belangrijk en LCP’s zorgen voor betere stabiliteit.”

Post-operatieperiode

Ahern wil echter wel benadrukken dat de post-operatieperiode ook van invloed is op de overlevingskansen. Hiermee doelt hij specifiek op infecties die zich kunnen ontwikkelen. “Niks ergers voor een chirurg om een paard succesvol te opereren en het vervolgens alsnog te verliezen aan een infectie. Een gesloten breuk dient zoveel mogelijk gesloten te blijven zodat de kans voor een infectie geminimaliseerd worden.”

Speciale coatings

“De implantaten hebben speciale coatings waardoor een bacterie weinig kans krijgt. Genezing wordt bevorderd doordat we een beter gerichter kunnen behandelen. Antibiotica hoeft nu niet meer voor het hele lichaam toegediend te worden, er kan specifiek op het behandelgebied gericht worden.” “Mede dankzij de snellere communicatiemiddelen kunnen we wereldwijd snel een expert inschakelen waardoor een eigenaar meer opties heeft naast het dier laten inslapen.”

Bron:  Horsetalk / Hoefslag