Indoors Benningbroek + Houten geslaagd

Nieuws

Ook het Paardenfestijn in Benningbroek op ‘stille’ zaterdag 20 april en de oefenindoor in de Zilfia’s Hoeve te Houten op Tweede Paasdag, het 3e en 4e indoorevenement van dit voorjaar, gaan als geslaagd de boeken in.

In Benningbroek domineerde Stal Haarsma in de nieuwelingenrubrieken.

Jelle van der Weide verzet daar veel (trainings-)werk en dit werd in Benningbroek beloond. Eebert-zoon Juizandro, waarvan de naam al doet vermoeden dat hij voortkomt uit de succesvolle fokkerij van Gebr. den Otter, werd door hen gefokt uit de Manno-dochter Uizandra. In handen van Jelle van der Weide presenteerde Juizandro zich heel verdienstelijk en werd, na een fraaie finale, met de titel Beste Nieuweling Benningbroek gehuldigd. Deze halfbroer van Cizandro treedt ook op als een echt tuigpaard en wist hiermee zijn stalgenoot Kamore (v. Fantijn uit Elegant v. Waldemar) voor te blijven. Ook deze gaf een fraaie verrichting en bezette, met Tjeerd Haarsma aan de leidsels, de tweede plaats in de finale. Op de derde plaats nestelde zich wederom een Fantijn-nakomeling. Ditmaal een fokproduct van Van de Water, Kenrick, die door mede-eigenaar Cees Embregts werd voorgesteld. Hij heeft Kenrick, die over een fraai front beschikt, in gedeeld eigendom met Piet Rook en Pauline van der Gun. Ook de als vierde en vijfde geplaatsten die doordrongen tot de finale, komen voort uit (toenmalige) hengsten van Gebr. van Manen die hiermee een mooi succes boekten. Cizandro-dochter Jessica is in eigendom van Piet Reitsma en mocht in handen van Rinus de Lange als vierde opstellen. Daarmee kwam Kiranda (v. Fabuleus) van en met Marcel van Bruggen op de vijfde plaats.

Op maandag 22 april, Tweede Paasdag, waren veel mensen weer getuige van de laatste voorjaarsindoor bij familie Van der Maat in Houten. Hier verschenen 18 nieuwelingen in de piste waarvan er 6 werden uitgenodigd voor de allesbeslissende finale.

Van de 7 uitgenodigde finalisten verschenen er 5 weer in de baan en werd de aangewezen hengst Kenzi (Manno x Jonker) van de Zilfia’s Hoeve en Egbert Kruiswijk, gereden door Harry van Middelaar, gespaard. Mark de Groot moest uit twee kanshebbers kiezen en liet Kansas (v. Giovanni Landzicht) op de wagen staan. In eerste instantie leek het grootse optreden van Kerro BFT (v. Cizandro) het meest veelbelovend. Helaas kon de opvallende bruine dit in handen van zijn eigenaar Brian Franken niet constant volhouden en was hij er te vaak uit. Hiervan profiteerde de dekhengst Jesse James (v. Unieko) van Hengstenhouderij Landzicht, die door Mark de Groot professioneel werd voorgesteld. Hij liep heel stabiel en in een mooi tempo waarmee hij de gelegenheidsjury, bestaande uit Klaas Korterik en Marieke Scherphof, wist te overtuigen. Zo ging de Gouden Zweep naar Jesse James en werd Kerro BFT als tweede binnengeroepen. Familie Polinders fokproduct Jasper (Eebert x Stuurboord) uit de Lardastam, wist zich op eerdere indoors ook al in de kijker te rijden en mocht in deze finale als derde opstellen met zijn eigenaar Martien Verboord. De vierde plaats werd toebedeeld aan Kenrick (v. Fantijn) die met Cees Embregts ook in de finale van Benningbroek wist door te dringen. Als vijfde mocht Juliaroos (Cizandro x Renovo) opstellen. Dit fokproduct van Familie van Middelaar is in eigendom van Cor Verhoeff en werd door zijn zoon Lean voorgesteld.

Foto: Winnaar Nieuwelingen Houten: Jesse James met Mark de Groot aan de leidsels (Foto Johnny van Ingen)