White Horse in a Spring Pasture
White Horse in a Spring Pasture

Boterbloemen in de wei: gevaarlijk of niet?

Welzijn Opvallend

Lastig te beteugelen weidebloemen zijn het: boterbloemen. Moeten we ons zorgen maken als er veel in de paardenwei staan? Veterinair-toxicologen uit de Verenigde Staten deden onderzoek naar de gevolgen van het eten van boterbloemen voor paarden.

Protoanemonine

De vele soorten boterbloemen hebben een uitgesproken smaak en paarden zullen er daarom zelden van eten. Boterbloemen bevatten de stof ranunculine. Bij vermaling, bijvoorbeeld als een paard op de vezels kauwt, wordt deze stof omgezet in het giftige protoanemonine. Het is deze stof die blaren op de huid en ook in de mond en het maag-darmkanaal veroorzaakt. Aangenomen wordt dat de giftigheid afneemt wanneer boterbloemen zijn gedroogd, bijvoorbeeld in hooi.

Blaren, maagzweren, koliek

Paarden zijn van alle grazende dieren het meest gevoelig voor boterbloemen. Het eten ervan kan niet alleen leiden tot blaren in de mond, en dus kwijlen, en maagzweren, maar ook tot koliek en diarree. Haal de dierenarts bij je paard voor behandeling. Paarden eten nauwelijks boterbloemen, omdat ze ze niet lekker vinden. Maar als de wei heel schraal is, hebben ze weinig keus, en eten ze de bloemen wél. Zorg er dus voor dat wanneer je paard op een schrale weide staat - bijvoorbeeld omdat hij hoefbevangen is - je de boterbloemen verwijdert.

Bestrijding boterbloemen

Voor de bestrijding van boterbloemen is het nu al vrij laat, maar je kunt wel voorkomen dat de plant zich het komende seizoen nog meer verspreidt. Zorg ervoor dat de wei geen of weinig kale plekken vertoont. Dat is bovendien nuttig bij het tegengaan van de verspreiding van Jacobskruiskruid. Ook wordt aangeraden de wei in september met kunstmest te bemesten. 

Bron: TheHorse 

Foto: Istockphoto/KentWiedemann