foto: Remco Veurink
foto: Remco Veurink Foto: Remco Veurink

Wordt er vlakbij je weiland gevist? Pas op voor loodvergiftiging!

Welzijn Opvallend

Als de weide van je paard grenst aan een visvijver, let je beter goed op. Jaarlijks laten de Nederlandse sportvissers zo’n 524.000 kilo lood achter in het water. Lood is een zeer giftig metaal, dat voor je paard gevaarlijk kan zijn: door direct contact of doordat ze gras eten dat lood uit te bodem heeft opgenomen.

Lood in het water of in de bodem

Hengelaars vissen met een vaste hengel en een dobber of met een werphengel. Bij de vaste hengel worden bolletjes lood op de lijn vastgeknepen om het aas te laten zinken en de dobber op de juiste hoogte in het water te brengen. 

Vaak vallen die loodjes bij het opzetten en komen ze tussen de begroeiing terecht. Bij het vissen met een werphengel worden meestal grotere gewichten of met lood verzwaarde voerkorfjes gebruikt. Die komen in het water terecht als de lijn breekt, of door  het gebruik van lood-los systemen, die het lood loskoppelen van de lijn als een vis aan de haak zit.

Loodvergiftiging via gras

  De Nederlandse bodem bevat van nature weinig lood: alle loodproblemen zijn te wijten aan menselijk handelen. De problemen worden aangepakt: loodhagel mag bijvoorbeeld niet meer gebruikt worden in de jacht. Maar voor sportvisserij is er geen beperking.  Lood corrodeert en wordt zo opgenomen in de bodem. In het water lost het langzaam op en komt in de bagger terecht. 

Vaak zijn eigenaren van percelen die aan het water grenzen, verplicht om baggerspecie op hun land te accepteren. Zo krijgen ze lood op hun akkers. Dieren kunnen lood binnen krijgen door het eten van met lood verontreinigd gras, aangezien gras relatief veel lood opneemt uit de bodem. Er zijn ook gevallen bekend waarbij dieren lood inslikten of eraan gingen likken, en zo vergiftigd raakten. Loodverbindingen hebben een zoete smaak,  en dat kan verklaren waarom het aantrekkelijk is voor dieren.

Wat kan je doen?

  Wat kan je zelf doen als er gevist wordt in het water dat aan jouw land grenst?

  • Als er vissers actief zijn bij je land, vraag hen dan om niet met lood te vissen, maar om een alternatief te gebruiken.
  • Vraag hen om het loodverlies zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door thuis hun dobbers uit te loden. Vraag hen ook zeker om de lood-los systemen niet te gebruiken.
  • Als er baggerspecie op je terrein is gedeponeerd, kan je laten nagaan of er lood inzit. Je kan contact opnemen met de waterbeheerder of met Rijkswaterstaat. Lood dat nog niet helemaal gecorrodeerd is, kan gevonden worden met een looddetector.
  • Als er lood in de bodem aanwezig kan zijn, let dan op het gedrag van je dieren. Lood werkt onder meer in op het zenuwstelsel. Vergiftigoede dieren hebben last van spierzwakte, hebben moeite om te bewegen en kunnen coördinatieproblemen hebben. Bij paarden kan ook cornage optreden. Waarschuw je dierenarts, en vermeld dat je vermoedt dat lood een rol speelt.
  • Voor het viswater gebaggerd wordt, kan je contact opnemen met de waterbeheerder. Wijs die erop dat ze de milieuwetten moeten handhaven en dat ze ervoor moeten zorgen dat er geen giftige stoffen (zoals het vislood) op je land terechtkomen.

Bron: Persbericht 

Foto: Remco Veurink