Afbeelding
Foto: Gemma Jansen

Joëlle van Beek over lezersvraag ‘Stelt mijn paard zich aan?’: “Neem de tijd”

Instructie Premium Welzijn

Zintuigen

“De zintuigen van paarden zijn vele malen sterker ontwikkeld dan die van mensen. Zij vangen dus meer prikkels op en moeten die maar zien te verwerken. Sommige paarden kunnen een, in onze ogen, overdreven schrikreactie op een bepaalde situatie geven. Daar kunnen wij ons tegen verzetten of het labelen als ‘aanstellerij’, maar dat..